Det lyckade projektet

Den 8 mars träffades arbetsgruppen för webbprojektet för att tillsammans fundera på vad ett lyckat projekt är.

I workshopformat beskrev vi tillsammans den önskvärda dagliga attityd som ska råda hos oss teammedlemmar under projektets gång.

Efter projektets gång ska vi kunna säga:

Detta kännetecknade vårt framgångsrika arbetssätt och så här genomförde vi projektet.

Lösningsorienterat, se möjligheter och positivitet.

Transparent process, visualisera vad som händer, insyn

Respekterar varandras kompetens, kunskap

Lyssna på varandra och vara mottagliga för varandras perspektiv.

Öppet och tillåtande klimat där det är okey att göra fel.

Hjälpsamhet, stötta och credda varandra.

Lära av varandra, ge varandra feedback.

Öppenhet för nya idéer och lösningar; nyfikenhet.

Kritiskt förhållningssätt på ett konstruktivt sätt och ifrågasätta utan att klandra. Se möjligheter.

Teamkänsla + känna sig delaktig

Fokus på målgruppernas behov.

Se helheten, synka med andra projekt.

Mål- och leveransfokuserat arbete med tydlig målbild och delmål. Inspirerande.

Struktur och bra planering.

Samarbete mellan IT/verksamhetsstöd, KOM-avd. och SAK-avd.

Utgå från beprövad fakta.

Mod att våga testa.

Tydlighet i kommunikation

Intern förankring, alla ska vara med på tåget.

Det här är ett misslyckande

Vi definierade vad vi anser är ett misslyckat arbetssätt och saker som vi inte kommer inte att ägna oss åt eftersom det hindrar oss från att nå målet.

Revirtänkande

Stuprör, inte samarbete mellan de som bör samarbeta.

Negativ inställning, bara se svårigheter.

Motsträvighet, defensivt förhållningssätt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *