Genomförda Digifrukostar

Webbprojektet har haft sin sista Digifrukost. Om du är nyfiken på hur webbprojektet arbetar är du välkommen till vår samarbetsplats i  intranätet. Om du vill veta mer om systematisk omvärldsbevakning och utbildningar kring digital kommunikation kontakta: enhetschef för webb och publikationer Åsa Brozén och enhetschef för kunskapstillämpning Ulrika Freiholtz

Show-n-tell om konceptet

Johan Olérs projektledare och Björg Eggen från vår samarbetspartner Bouvet, presenterar konceptet och status för nya webben. De svarar på frågor och berättar om de insikter de fått under arbetets gång.
Datum: 2017-12-15
Tid: kl. 9-10
Plats: Omsorgen 8419

Show-n-tell om webbformgivning

Välkommen till en träff med webbprojektets formgivningsteam! Socialstyrelsens Pernilla Johansson produktionsledare/bitr. enhetschef och Bouvets UX/UI designer/Creative Director Björg Helene berättar om sitt arbetssätt och var i processen de befinner sig just nu i sitt skapande av att skapa det nya konceptet för webb i det digitala landskapet.

Datum: 2017-12-12
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Visualisera data – omvärldsbevakning

Med tanke på det stora intresset och den spännande diskussionen som skedde i följer vi upp Digifrukosten i september med ett omvärldsbevakningsperspektiv. Kom gärna med egna exempel! Kontakta Sherko Alemdar.

Datum: 2017-12-05
Tid: kl. 9-10
Plats: Ugglan

Analysera onlinenärvaro

Som en uppföljning av vårens populära Digifrukost om att mäta webbframgång och vad det innebär. Vid detta tillfälle presenterar Alexander Mauersberg förslag till myndighetens strategi.

Datum: 2017-11-27
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Agilt arbetssätt för att göra rätt

För att skapa webbplatser och andra digitala lösningar gäller det att hela tiden hänga med i teknikutvecklingen och målgruppernas ständiga beteendeförändringar.  Därför använder vi det agila arbetssättet som ser till att det vi skapar är helt rätt för den verklighet målgrupperna befinner sig i.  Kom och lär dig om hur vi arbetar!
Datum: 2017-11-21
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Omvärldsbevakning – arbetsgruppens senaste observationer

Webbprojektets gruppmedlemmar beskriver tendenser som är viktiga att känna till när man arbetar med onlinekanaler och digitala medier. Här får du veta vad vi tycker är intressant, skrämmande, roligt och viktigt för vårt webbutvecklingsarbete.
Datum: 2017-11-07
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Webbtillgänglighet – Vad är det och varför vi måste bry oss?

Myndigheter, landsting och kommuner ska följa EU:s nya lagar om digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Kom och lär dig om vad som omfatta, när kraven börjar gälla och vad vi måste göra.  Andreas Nylin, från Metamatrix berättar och svarar på frågor.

Lästips: Post- och telestyrelsen (PTS) officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Se även Internationell standard för tillgänglighet

Datum: 2017-10-24
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Sociala medier och målgruppanalys

Vi berättar hur du använder sociala medier för att ta reda på vad dina målgrupper tycker.  Hur gör jag om jag vill ha ut nåt om mitt projekt i Socialstyrelsens sociala medie-kanaler? Och hur gör jag om jag själv vill få koll på vad som sägs om mina områden i dessa kanaler? Träffa oss och få handfasta tips för hur du kan använda sociala medier i ditt arbete och hur vi kan hjälpa dig.
Datum: 2017-10-17
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Sociala medier och målgruppanalys

Vi berättar hur du använder sociala medier för att ta reda på vad dina målgrupper tycker.  Hur gör jag om jag vill ha ut nåt om mitt projekt i Socialstyrelsens sociala medie-kanaler? Och hur gör jag om jag själv vill få koll på vad som sägs om mina områden i dessa kanaler? Träffa oss och få handfasta tips för hur du kan använda sociala medier i ditt arbete och hur vi kan hjälpa dig.
Datum: 2017-10-17
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Skrivarstugor som ett effektivt sätt att ta fram webbtexter

Skrivarstugor är en ny metod som vi har använt i många av våra senaste webbprojekt på Socialstyrelsen. Men vad är det egentligen? Hur gör man om man vill arbeta i skrivarstugor? Och vad är det som är så bra med det? Vi berättar om hur vi har jobbat, när metoden passar och hur du kan komma igång.
Datum: 2017-10-10
Tid: kl. 9-10

Så skriver du den bästa webbtexten för dina målgrupper

Mycket av det vi skriver på Socialstyrelsen publiceras på webben i någon form. Vad är viktigt att tänka på när du skriver för webben? Hur gör du för att nå ut med det du publicerar? Och vad händer hos oss i webbredaktionen när vi får en text? Vi går igenom våra skrivregler, vad som är viktigt för en läsare som läser på skärm och hur du kan tänka för att göra en webbtext lätt att läsa.
Datum: 2017-10-03
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Sexig data – Ett projektet om tydlighet, tillgänglighet och skalbarhet

Under det senaste året har vi gått igenom hur vi beskriver och visualiserar sina statistik-, jämförelse- och utvärderingsprodukter. Webbstrateg Sherko Alemdar och Daniel Lapidus berättar med konkreta exempel hur det går till och diskuterar med deltagarna vilka steg vi nu behöver ta som organisation för att arbeta systematiskt från insamling till presentation av data.
Datum: 2017-09-28
Tid: kl. 9-10
Plats: Ugglan

Emelie slår hål på myterna

Det finns många myter om att arbeta användarcentrerat vid nyutveckling och förvaltning av webbplatser. Ofta upplevs det som svårt, dyrt och tidskrävande och allt för ofta prioriteras sådana aktiviteter bort. Detta gör det svårt att säkerställa att webbplatsen uppnår sitt syfte och leder i slutändan till missnöjda användare.

Emelie Svartling Stjärnborg arbetar på Bouvet som avdelningsledare för Kundupplevelse och som konsult inom UX. Hon har lång erfarenhet av att arbeta användarcentrerat och har hjälpt många organisationer med att skapa användbara webbplatser

Datum: 2017-09-05
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Strategin avgör om vi når fram effektivt

Åsa Brozén, chef för enheten webb och publikationer, berättar tillsammans med kommunikatör Hillevi Ärlsjö Gillgren om de utmaningar man möter när rätt beslut ska tas för digitala satsningar. De ger konkreta exempel från framgångsrika satsningar där man sammanfört målgruppernas behov med verksamhetens önskemål. Utifrån exemplet Örebro kommuns webbfamilj, resonerar de runt om det kan vara en väg för oss. Örebro kommun har i sitt webbutvecklingsarbete sammanfört många olika målgruppers behov med verksamhetens önskemål.
Datum: 2016-08-22
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

Den viktiga omvärldsbevakningen

Webbprojektets gruppmedlemmar beskriver tendenser som är viktiga att känna till när man arbetar med onlinekanaler och digitala medier. Här får du veta vad vi tycker är intressant, skrämmande, roligt och viktigt för vårt webbutvecklingsarbete.
Datum: 2017-08-16
Tid: kl. 9-10
Plats: Örnen

Mäta webbframgång

Webbstrateg Alexander Mauersberger berättar varför enbart sidvisningar inte säger någonting om hur väl din sajt lyckats nå målgruppen. Numera baseras webbutveckling på data snarare än gissningar om webbesökarens beteende. Vi presenterar vad som krävs för att skapa magiskt resultat.
Datum: 2017-06-13
Tid: kl. 9-10
Plats: Evidensen

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *