Gå från ord till handling

Förutsättning för framgång

I Socialstyrelsens Färdplan 2017-2020 beskrivs omvärldsbevakning och analys som förutsättningar för effektivitet och framgång:

… strukturerad omvärldsbevakning som blir en naturlig del i det vardagliga arbetet*.

Värderingar för framgång

I våras klargjorde vi framgångsrika förhållningssätt i projektarbetet:

  • Vara öppna för nya idéer och lösningar och ha mod att våga testa.
  • Ha ett kritiskt förhållningssätt på ett konstruktivt sätt där vi ifrågasätter utan att klandra. Vi vill ha ett tillåtande klimat där det är okey att göra fel.
  • Inte nog med det, vi vill dessutom vara hjälpsamma, credda och lära av varandra.

Värderingar och färdplan konkretiseras

I det här projektet sammanförde vi den vitala omvärldsbevakningen och de viktiga normerna för arbetssättet i konkret handling i vårt omvärldsbevakningsarbete med verktyget Twitter. Webbarbetsgruppens medlemmar ska via #soswebb i Twitter förmedla följande till varandra:

  • De viktigaste frågorna inom mitt område.
  • Intressanta aktörer inom mitt område att vara uppmärksam på.
  • Trender inom mitt område som är vitalt för webbutveckling.

Kommunikationschefens uppmuntrande förväntan

Just det där med att använda Twitter var något som kommunikationschefen Ola Billger uppmanade arbetsgruppen att pröva.

Vem, om inte vi som arbetar med IT och KOM, ska våga?!

Handgriplighet och entusiasm

Under april genomförde vi ett par verkstäder för att handgripligen stötta projektgruppens medlemmar i hur man skapar ett Twitterkonto och klargöra de principer som gäller. Vi diskuterade återigen poängen med omvärldsbevakning och samtliga medlemmar i arbetsgruppen deltog.

Nästan tyst

Efter två månader hade arbetsgruppens medlemmar fortfarande inte satt igång med sin individuella omvärldsbevakning via Twitter och vi frågade oss: Vad hade jag förväntat mig av mig själv? Vad har jag lärt mig? Vad ska jag/någon annan göra nu?  De som fortfarande inte hade satt igång sa:

  • Jag har inte fått tid avsatt för omvärldsbevakning av sina chefer, trots att webbprojektet är en prioriterad satsning. De ska ta upp detta med sina chefer.
  • Jag anser att det inte är relevant och därmed inte kommer att utföra det.
  • Jag har Inte har förstått poängen med att omvärldsbevaka.
  • Jag önskar tydliga regler för omvärldsbevakningsarbetet och dess omfattning och vågar inte testa för att upptäcka.

Faktisk förändring

När man talar om organisationsutveckling så är det de enskilda medarbetarnas dagliga agerande det handlar om, det är där verksamhetens attityd- och beteendeförändring realiseras.

Myndighetens färdplan

* Se sid 5 i Socialstyrelsens strategiska färdplan 2017-2020 > 

Twitterlogga Twittra med oss! Följ och delta i vår omvärldsbevakning under #soswebb i Twitter.

 

Digifrukosten 2018-08-16 presenterar tendenser som är viktiga att känna till när man arbetar med webb, onlinekanaler och digitala medier.

 

En reaktion till “Gå från ord till handling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *