Lärdomar från genomförda Drupal-projekt

Efter att myndigheten sommaren 2016 tog beslutet att framöver använda Drupal som webbpubliceringsverktyg satte man igång att skapa ett antal små webbplatser med olika inriktning, exempelvis patientsäkerhet och regler för vem som får göra vad i hälso-, sjuk och tandvård.

Nu ska webbprojektet skapa ett nytt digitalt landskap och det är viktigt att ta tillvara på de kunskaper som hela organisationen samlat på sig hitintills. Som tur är har vi två projekts erfarenhetsrapporter som vi kan ta del av.

Kunskapsöverföring och samarbete är bra

I projektet Vem får göra vad? har man konkreta förbättringsförslag som exempelvis ”Ta fram en process för hur vår myndighet arbetar med digital utveckling” och patientsäkerhetsprojektet konstaterar ”Att involvera målgruppen tidigt i processen leder till ett bättre resultat och vi skapar möjlighet för påverkan och delaktighet redan från början”.

Webbprojektets uppgift

I projektdirektivet för webbprojektet:

I arbetet med en ny webbplats ska vi dra nytta av de lärdomar och den teknik som redan används i de olika pågående projekten.

eller som Kalle säger ”inte uppfinna hjulet”.

Arbetssätt för webbutveckling inom myndigheten

Karl, som är delprojektledare i webbprojektet säger ”Det är viktigt att komma ihåg att vi håller på med är ett ständigt utvecklingsarbete, en process där vi inte kommer att lansera en sajt som är ”klar” utan ständigt lära av de upptäckter vi gör”.

Charlotta, projektledare för satsningen Ett samlat stöd inom patientsäkerhet, håller med ”Det här är bara första steget. Vi kommer utveckla den succesivt men är beroende av den utveckling som kommer ske i webbprojektet”.

Se nyss genomförda Drupal-sajter

Patientsäkerhet >
Vem får göra vad? >

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *