Mätplanen hjälper oss att förstå hur webbplatsen presterar i förhållande till effektmålen

Vi har skapat en mätplan för att kunna luta oss emot ett tydligt styrdokument som ger ett bra beslutsunderlag för vidare arbetet med att optimera webbplatsen. Den definierar hur vi arbetar med mätning, analys och uppföljning av webbplatsen socialstyrelsen.se utifrån de effektmål som satts för sajten.

Baseras på effektmål

Som ni vet genomfördes en effektkartläggning under hösten 2017 för en ny socialstyrelsen.se. Mätplanen baseras på de fyra effektmål som den identifierats och prioriterats.
Läs om effektkartläggningen >

Mätmålen är indikatorer

Varje mätmål baseras på vad det kan bidra till när det gäller utvärdering och analys av hur webbplatsen presterar och hur den uppfyller effektmålen. Utifrån resultatet av mätningarna görs innehållsmässiga, strukturella, tekniska och kommunikativa justeringar för att förbättra måluppfyllelsen.

Exempel

Del av en sammansatt bild

Själva mätetalen inte är intressanta i sig utan måste analyseras för att få mening och de ska alltid vägas samman med andra typer av underlag, som till exempel kommunikationsinsatser som utförts under perioden och som är kopplade till olika delar av webbplatsen.

Levande dokument

Mätplanen är ett levande dokument och ska revideras löpande när vi får ny information kring webbplatsens teknik, struktur, innehåll med mera, vilket påverkar de faktorer som är relevanta att mäta. Detta gäller både under utvecklings- och produktionsfas, samt när webbplatsen gått över till drift och förvaltning.

Under utveckling och produktion av socialstyrelsen.se går vi igenom mätplanen en gång i månaden för att se att vi tänkt rätt och justera det som behövs. Efter övergång till drift och förvaltning granskning en gång per halvår.

Allt hör ihop och stödjer varandra

Mätplanen hör ihop och samverkar med andra styrdokument för webbplatsen så som webbstrategi och innehållsstrategi. Mer om dessa i kommande blogginlägg.

 

För dig som arbetar inom myndigheten hittar mätplanen här i vår samarbetsplats >

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *