Styrgruppen ansvarar för projektets genomförande

Här på Socialstyrelsen har vi ett vedertaget arbetssätt för hur vi genomför projekt. Styrgruppen är en funktion vars uppgift är att:

  • Ta strategiska beslut
  • Prioritera
  • Vara ambassadörer för projektet
  • Skapa förståelse för det som ska genomföras
  • Avsätta tid och vara insatta för att kunna ta beslut

Webbprojektets styrgrupp består av dessa beslutsföra chefer inom Socialstyrelsen

Erik Höglund, chef för rättsavdelningen
Ola Billger, chef för kommunikationsavdelningen (sammankallande)
Lars-Torsten Larsson, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
Mona Heurgren, chef för avdelningen för statistik och jämförelser
Susanne Klingström-Larsson, chef för IT-enheten vid verksamhetsavdelningen
Ulrika Freiholtz, chef för enheten för kunskapstillämpning vid avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
Åsa Brozén, chef för webb- och publikationsenheten vid kommunikationsavdelningen (projektägare)

Dokument (åtkomligt för anställda via intranätet)

Mötesanteckningar från styrgruppsmöten finns i projektplatsen.
Beskrivning av projektmodellen 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *