”Tänk om det otroliga händer?” Vi förutser risker

I början av september träffas en grupp kloka människor för att tänka och diskutera kring de risker som projektet behöver beakta. Vilka potentiella problem kan uppkomma? Hur kan vi minimera riskerna? Vem kan bäst handskas med hindret?

Medverkande ger viktiga perspektiv

Deltagare är förutom projektgruppens medlemmar, som arbetar inom IT och KOM, styrgruppen även Verksamhetsstöd, Statistik och jämförelser, Rättsavdelningen samt både Kunskapsstyrning för hälso-/sjukvården och socialtjäns-ten. Inte nog med det, även de personer från företagen som ska skapa koncept och bygga webblösningen. Denna sammansättning av människor med förståelse från olika perspektiv garantera att vi övervägt kvalitén på genomförande och resultat.

Betydelsefulla förberedelser

Workshopdeltagarna förbereder sig genom att komma till mötet laddade med observationer och reflektioner kring de risker du anser existerar. Ex. inom organisationen, i omvärlden samt framtida händelser som kan påverka resultatet.

Tydlig metod klargör

Vi genomför en så kallad Minirisk som ser till att inventera, värdera och hantera risker. I praktiken innebär det att vi först identifierar vi alla de hot, faror och osäkerheter vi anser existerar. Därefter värderas respektive risks effekt/konsekvens på en poängskala mellan 1-4 och även sannolikheten att de uppstår poängsätts. Dessa siffror multipliceras därefter med varandra och ger en bild av omfattningen. Nästa steg är riskhantering där vi beskriver de åtgärder som bör genomföras för att förhindra att risken uppträder eller planera för agerande när den inträffar för att minimera dess inverkan.

Kontinuerlig uppföljning av risker

Att hantera risker är inget man bara gör en enda gång, tvärtom är detta något som tas upp praktiskt taget dagligen i olika forum. Bland annat ställer man sig frågorna: Har någon risk tillkommit som projektgruppen vill eskalera till styrgruppen? Har sannolikhet eller konsekvens ökat inom något område? Har vi eliminerat någon risk?

Så här ser det ut i verktyget

I samarbetsplatsen i intranätet finns ett fiffigt verktyg med fält för att fylla i risker och dess hantering. Eftersom samarbetsplatsen är öppen för alla medarbetare kan alla se vad som noterats, hur de är ämnade att hanteras och hur det har gått.

Se riskhanteringen i samarbetsplatsen i intranätet > (Kan endast nås av Socialstyrelsens medarbetare).

Det som beskrivs ovan är inte en Risk- och sårbarhetsanalys

Notera att detta möte inte handlar om rutinen Risk- och sårbarhetsanalys för informationssäkerhet av it-tjänster.
(Informationssäkerhet, risk- och sårbarhetsanalys Kan endast nås av Socialstyrelsens medarbetare).

Vill du veta mer om riskhantering? Hör av dig!

Kontakta arbetsgruppen >

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *