Vi avslutar året med ett firande

Idag firar vi att de grundläggande textbeskrivningarna om Socialstyrelsen som kallas ”Om oss”  blev klart häromdagen. Heja Helene och Kalle som jobbat intensivt de senaste månaderna!

Vi avslutar det här året med följande handlingskraft i december:

Definiera arbetssätt och begrepp kring kravsamlingsarbetet.

Definiera arbetssätt och begrepp kring testarbetet.

Köp av Episerver-licenser.

Koncept och webbmanual blir klar.

Definition av de ämnesområden innehållsteamet startar med i januari.

Detaljerade plan för innehållsproduktion blir klar.

Initierat innehållsarbetet med Ovanliga diagnoser.

Säkrat kontinuitet vad gäller koncept och design för det kommandet året.

Projektplan för Kunskapsguiden initierades.

Såg över vår tekniska miljö och arkitektur.

Första kvartalet 2018 kommer vi att göra följande:

Sätta upp labbmiljö i Episerver.

Sätta upp utvecklingsmiljö i Episerver.

Definition av krav, utvecklingsprocess och dess roller.

Förmöten om innehållsproduktion med de avdelningar där vi startar skrivarstugor.

Innehållsproduktion av de två områden vi börjar med: Rättsinfo och Statistik.

Projektplan för Kunskapsguiden.

Bjuda in till effektkartläggning av Kunskapsguiden.

Initiera strategiskt arb. för Kunskapsguiden.

Workshoppar effektkartläggning för Kunskapsguiden genomförs, inkl. att precisera användare

Kompetens och roller för vår utvecklingsorganisation definieras och tillsätts.

Backlogen blir klar för prioritering.

Design och implementation genomförs.

Kanalstrategi beslutas.

Köp av utvecklare.

Utveckling i Episerver initieras

Andra kvartalet börjar med följande aktiviteter:

Kvalitetssäkra utvecklingsarbetet.

Effektkartläggning av Kunskapsguiden klar

Visuell effektkarta för Kunskapsguiden presenteras och beslutas.

Anpassning av koncept och design för övriga webbsatsningar.

Plan för kommande utveckling: när återvinna koncept och design

Fråga oss!

Hör av dig till oss med frågor och synpunkter (vi vill inget hellre än berätta om vad vi gör och varför).

Kontakta webbprojektet >

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *