Vilken del av kakan sätter webbprojektet tänderna i först?

Undra du vilken del av alla webbar som webbprojektet ska sätta tänderna i först? Här får du ett halvt svar på den frågan:

Så här gick arbetet med prioriteringsförslaget till:

2017-06-07 Principer diskuterades av styrgruppens Billger, Brozén, Freiholtz, Höglund, Klingström Larson, Höglund

2017-06-09 Principer diskuterades av styrgruppens Billger, Larsson och Heurgren

2017-08-17 På styrgruppsmötet diskuterades prio av Höglund, Billger, Svärd, Larsson och Heurgren

2017-08-23 Träffade projektledaren för webbprojeket Bränd Persson för att sätta in henne i arbetet eftersom hon ibland är stand-in för Heurgren.

2017-09-04 En arbetsgrupp bildade och dessa diskuterade prioriteringsar: Billger, Fejer, Brozén, Bränd Persson, Freiholtz, Svärd.

2017-09-07 Arbetsgruppen träffades och prioriterade. Brozén, Billger, Fejer, Freiholtz, Svärd och Svensson.

2017-09-15 Träffade projektledaren för webbprojeket Bränd Persson för att fånga hennes synpunkter.

2017-09-22 En komplettering av arbetsgruppen genomfördes med speci-fika resonemang ur ett tekniskt- och innehållsmässigt perspektiv av Svensson, Mauersberger och Jonson.

2017-10-03 Webbprojektets arbetsgrupp granskade förslaget och anser att det är rimligt eftersom det klargör ambitionsnivån.

Förslaget som presenterades för styrgruppen 2017-09-25 baseras på de ovan beskrivna diskussionerna under dessa tillfällen

Prioriteringsgrunderna är:
Nytta, målgrupp, resurser, återvinningsbarhet, synlighet och deadline.

Kommunikationschefen Ola som också är beställaren av Webbprojektet är tydlig i sin kommunikation att det är styrgruppen som bestämmer hur prioriteringen slutligen ser ut.

Alltså: Återkommer med besked när beslut tagits i styrgruppen.

 

Här beskrivs principerna för prioriteringarna mer utförligt

Principer för prioriteringen testades

Principer för prioritering inom webbprojektet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *